Een stap verder in je carrière

Netwerkorganisatie

Onze organisatie is weinig hiërarchisch en we kennen zo min mogelijk managementlagen.

We faciliteren projectmatig en resultaatgericht werken en maken veelvuldig gebruik van elkaars competenties. Onze directie stuurt als team de organisatie aan.

Om aan de verscheidenheid in wensen en behoeften van onze inwoners tegemoet te komen, dagen wij onze medewerkers uit om het beste uit henzelf te halen. Dat vraagt om flexibiliteit. Wij profileren ons daarom als een lerende organisatie, die haar voordeel doet met voortschrijdend inzicht en die zich verder durft te ontwikkelen. Onze medewerkers krijgen de vrijheid om ongebaande paden te verkennen als dit de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. Verantwoordelijkheid en vertrouwen vinden wij dan ook belangrijk. We zitten niet op vaste werkplekken of afdelingen, maar groeien toe naar een organisatie waar wij elkaar vinden in wisselende samenstellingen rondom een thema of project.

Wil je meer lezen over hoe wij werken, lees dan:

Uitgelicht