Een stap verder in je carrière

Sollicitatieprocedure

Wij vinden het belangrijk dat jouw positie als sollicitant tijdens een sollicitatieprocedure duidelijk is. Uitgangspunt is dat iedereen een eerlijke kans op een aanstelling heeft. Onderstaande informatie is een leidraad bij de sollicitatie- en selectieprocedure van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Werving

Bij het ontstaan van een vacature hanteert de gemeente de volgende volgorde:
1. medewerkers van Gemeente Alphen aan den Rijn met een formele re-integratiestatus.
2. medewerkers binnen de regionale interne arbeidsmarkt vanuit het regionale samenwerkingsverband.
3. externe kandidaten
De vacature mag gelijktijdig in- en extern opengesteld worden, bijvoorbeeld bij vacatures waar naar verwachting geen interne kandidaten voor zijn. Bij gelijktijdig in- en extern openstellen van een vacature, hebben interne kandidaten altijd voorrang in de procedure.

Vacatures

Alle vacatures worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en op de website van Werken in het Westen. In de vacaturetekst worden altijd de volgende kenmerken vermeld: functie-eisen, taakinhoud en verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidstijden en arbeidsduur . Functie-eisen hebben betrekking op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Als een assessment onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure staat dit ook vermeld in de vacaturetekst.

Solliciteren

Als je  een vacature ziet die past bij jou opleiding, kennis en ervaring, dan solliciteer je via de website van Werken in het Westen. Zodra je je sollicitatie hebt verstuurd, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging.

Door of niet door?

Na de sluitingsdatum wordt er een brievenselectie gemaakt. Bij deze selectie wordt in ieder geval de manager betrokken. Kandidaten die door gaan ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd ontvangen hierover een e-mail.

Uitnodiging

Je ontvangt een uitnodiging voor het sollicitatiegesprek per e-mail. In dit bericht staat informatie over datum, tijdstip, plaats, duur van het gesprek en wie je gesprekspartners zijn. Het kan voorkomen dat we al op korte termijn met je in gesprek willen, dan nemen we telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak wordt vervolgens per e-mail bevestigd.

Het sollicitatiegesprek

Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats na de brievenselectie. Het gesprek wordt gevoerd door een selectiecommissie. Alle kandidaten uit deze gespreksronde worden per e-mail geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek. Een selectieprocedure bestaat over het algemeen uit 2 gesprekken.

Het tweede gesprek

Het tweede gesprek is bedoeld om nader in te gaan op zaken die in het eerste gesprek zijn opgevallen, dan wel onvoldoende zijn uitgediept. Na de tweede gespreksronde valt meestal het besluit wie de nieuwe medewerker wordt. Deze sollicitant wordt vervolgens uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Bij dit gesprek krijg je informatie over onze arbeidsvoorwaarden en maken we afspraken over de voorwaarden van jouw indiensttreding. Je dient voor dit gesprek jouw ID bewijs (ID kaart of paspoort) en originele diploma’s mee te nemen.

Verklaring omtrent Gedrag

Voordat je in dienst kunt treden dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens het Arbeidsvoorwaardengesprek krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.

Assessment

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Als dat het geval is wordt de kandidaat hierover ingelicht. Wij werken met een vast assessmentbureau. De kandidaat krijgt vooraf informatie over het assessment. Na afloop van het assessment wordt, na toestemming van de kandidaat, de rapportage aan ons gestuurd.

Vernietiging gegevens

Alle schriftelijke gegevens over de sollicitatieprocedure worden na 4 weken vernietigd, met uitzondering van de sollicitatiebrief en CV van de benoemde kandidaat.

Vragen?

Op elk moment in de sollicitatieprocedure zijn wij bereikbaar voor vragen. Stuur je vraag per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl

Klachten

Wanneer je tijdens de selectieprocedure op onjuistheden of onzorgvuldige handelingen stuit, kun je daarover schriftelijk een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wordt de klacht gegrond bevonden, dan wordt alles in het werk gesteld om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Uitgelicht