Belastingaanslag in termijnen betalen (automatische incasso)

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het:

 • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende 9 afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
 • U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct
 • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
 • Bij een doorlopende machtiging vindt de afschrijving plaats in 10 maandelijkse termijnen: van maart t/m december. Regelt u de machtiging voor de eerste keer dan is het aantal termijnen hetzelfde als het aantal kalendermaanden dat nog overblijft in het belastingjaar na de ontvangst van uw machtiging. Er geldt een minimum van 6 termijnen
 • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken. Hiermee stopt u de automatische incasso en zorgt u zelf voor een tijdige betaling
 • Let op: wanneer 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer te betalen

Voorwaarden

 • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
 • Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,00 en niet hoger dan € 5.000

Bijzonderheden

 • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso
 • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast

Aanvraag

 • Direct online
  • Personen kunnen met DigiD inloggen (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)
  • Bedrijven kunnen inloggen met het RSIN-nummer (fiscaalnummer) en het aanslagbiljetnummer

Uw aanvraag is pas geslaagd als u een e-mail ter bevestiging ontvangt. Daarna ontvangt u van de gemeente een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven.

Tips

 • Heeft u hulp nodig bij het online invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met Tom in de Buurt (tel. 088 -  900 45 67) of de Bijstandswinkel (tel. 0172 -  53 31 79).