Afval & milieu

  • Bedrijfsafval

    Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten afvoeren door de gemeente of een inzamelbedrijf.

  • Milieuregels voor uw bedrijf

    Een vergunningcheck doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

  • Melding openbare ruimte

    Melden van problemen in uw woonomgeving, zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen.

Uitgelicht