Parkeernormen

Parkeernormen zijn regels voor het aanleggen van parkeerplaatsen bij de bouw en verbouw.

Bij bouw en verbouw gelden bepaalde regels voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hiervoor parkeernormen opgesteld.

Met de parkeernormen voor auto’s en fietsen wordt het aantal benodigde parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen bepaald bij een nieuw gebouw (bijv. woningen, kantoor) of bij een nieuwe voorziening (bijv. zwembad, sportveld). De parkeernormen zijn ook van toepassing als de bestemming van een gebouw of voorziening wijzigt (bijv. van winkel naar woning).

Bij meerdere nieuwe gebouwen en/of nieuwe voorzieningen met verschillende functies en gezamenlijk gebruik van parkeervoorzieningen, is ook een parkeerbalans van toepassing waarbij de aanwezigheid op bepaalde dagen en tijdstippen van belang is. Bij gebruik van bestaande parkeerplaatsen voor nieuwe gebouwen, nieuwe voorzieningen en/of bestemmingswijzigingen is de parkeerbalans en bijbehorende bezetting op de bestaande parkeerplaatsen van belang.

Uitgelicht