Inkoop Huishoudelijke hulp

Met ingang van 1 januari 2018 sluit de gemeente nieuwe contracten af met aanbieders van huishoudelijke hulp. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is de gemeente gestart met de voorbereidingen van de inkoop van deze contracten. Uitgangspunt is goede huishoudelijke hulp die past bij de situatie van onze klanten. De gemeente is van plan om nieuwe contracten af te sluiten via een procedure die te vergelijken is met een bestuurlijke aanbesteding.
Er hoeft geen marktconsultatie plaats te vinden omdat de gemeente al uitgebreide gesprekken met aanbieders heeft gevoerd. De Europese aanbesteding verloopt via Tenderned. De verwachting is dat dit formeel in mei 2017 start.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Documenten

Uitgelicht