Financiële bijdrage evenementen citymarketing

Instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn, die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen een incidentele bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement dat als doel heeft om de aantrekkelijkheid en het imago van Alphen aan den Rijn te versterken voor bezoekers en bewoners.

Voorwaarden

 • het evenement vindt in de gemeente Alphen aan den Rijn plaats
 • het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers
 • er bestaan geen soortgelijke evenementen (innovatieve karakter)
 • de spreiding van evenementen door het jaar en over de verschillende kernen van de gemeente
 • het evenement wordt alleen georganiseerd met toestemming van de gemeente
 • het plafondbudget bedraagt vanaf 2018 € 120.000,00
 • het is voor iedereen toegankelijk
 • het wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers
 • het is incidenteel en heeft een tijdelijk karakter
 • het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Alphen aan den Rijn
 • bij de toekenning wordt advies gegeven aan profiel citymarketing (met inbreng citymarketeer Economic Development Board Alphen)
 • het heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud
 • bij beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien

Bijzonderheden

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden dient u de volgende zaken met de gemeente te overleggen:

 • een door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht.
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin de opbrengsten en de kosten

U moet deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aanleveren bij de gemeente. Doet u dit niet of in onvoldoende mate dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

Aanvraag

Stuur uw aanvraag per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Uitgelicht