Financiële bijdrage evenementen sociale samenhang

Instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn, die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen een bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement met als doel om de sociale samenhang van de gemeente te bevorderen. Met name de organisatoren die evenementen organiseren rondom de Oranjevieringen worden uitgenodigd om een bijdrage aan te vragen.

Voorwaarden

 • het evenement vindt in de gemeente Alphen aan den Rijn plaats
 • het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers
 • de spreiding van evenementen door het jaar en over de verschillende kernen van de gemeente
 • het evenement wordt alleen georganiseerd met toestemming van de gemeente
 • het plafondbudget bedraagt in 2018 € 27.850,00
 • het is voor iedereen toegankelijk
 • het wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers
 • het is incidenteel en heeft een tijdelijk karakter
 • het bevordert de sociale samenhang binnen de gemeente 
 • het heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud
 • er wordt nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien

Kosten

Geen

Bijzonderheden

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden dient u de volgende zaken met de gemeente te overleggen:

 • door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin een opgave van de werkelijke kosten en opbrengsten van het evenement en een vergelijking met de hiervoor begrote bedragen

U moet deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aanleveren bij de gemeente. Doet u dit niet of in onvoldoende mate dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

Aanvraag

Stuur uw aanvraag per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt zijn ingediend.

Uitgelicht