Subsidie Erfgoedfonds

Voor behoud en beleving van Alphens cultureel erfgoed kunt u subsidie aanvragen bij het Erfgoedfonds. Het gaat om incidentele projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. De totale subsidie van € 100.000,00 geldt voor zowel materieel als immaterieel erfgoed. U kunt een aanvraag indienen voor:

 • een project dat bijdraagt aan het behoud van erfgoed
 • een publieksproject dat bijdraagt aan de beleving van erfgoed

Voorwaarden

 • een aanvraag wordt gedaan uit naam van een organisatie
 • er is geen sprake van overwegend commercieel of individueel belang
 • het erfgoed is verbonden aan de gemeente
 • de activiteit draagt bij aan de ervaring van cultureel erfgoed en vindt plaats binnen de gemeentegrenzen
 • de activiteit dient het publieksbelang en is niet gericht op particulier gebruik
 • de activiteit is niet structureel
 • het project is nog niet gestart en mag niet op een andere wijze worden (mee)gefinancierd door de gemeente
 • na subsidieverlening moet het project binnen 3 maanden starten en uiterlijk binnen 12 maanden volledig zijn uitgevoerd

Aanvullende voorwaarden voor behoud:

 • het is aantoonbaar noodzakelijk om te voorkomen dat het erfgoed ophoudt te bestaan
 • een gebouwd erfgoed is openbaar toegankelijk

Bijzonderheden

 • de subsidie is t/m 2022 beschikbaar of stopt zodra het fonds op is
 • voor behoud van erfgoed is totaal € 50.000,00 beschikbaar, per project maximaal € 15.000,00. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal bedrag van uw project
 • voor beleving is totaal € 50.000,00 beschikbaar, per project maximaal € 5.000,00
 • tijdens de looptijd mogen maximaal 2 aanvragen worden ingediend, u mag echter eenmaal een behoudssubsidie aanvragen
 • projecten die als doel het behoud van molens hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie

Aanvraag

Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt het subsidie aanvraagformulier en de benodigde documenten.

Voor uw aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

Stuurt uw aanvraag met bijlagen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Tips

Meer informatie vindt u in de Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn.

Uitgelicht