Vergunningen

 • (Ver)bouwen

  Een omgevingsvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen.

 • Evenement organiseren

  Als u een klein evenement organiseert moet u dat melden bij de gemeente. Voor een groot evenement vraagt u een vergunning aan.

 • Horeca

  Horecatijdenontheffing, vergunning plaatsen speelautomaten, exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning/ontheffing aanvragen.

 • Verkoop van goederen

  Ventvergunning, (markt)standplaatsvergunning of winkeltijdenontheffing aanvragen.

 • Goede doelen

  Toestemming voor het inzamelen van kleding en textiel of een collectevergunning aanvragen.

 • Vervoer

  Een ontheffing aanvragen voor een nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens, vervoer van gevaarlijke stoffen of vervoer met brede voertuigen.

Uitgelicht