Kansspelvergunning

Bij kansspelen kunnen de spelers een prijs winnen, terwijl ze geen overwegende invloed op het spel hebben. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning kansspelen te organiseren. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn kleine kansspelen en promotionele kansspelen.

Loterij

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging.

De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen. De vergunning voor een loterij wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars zal geschieden indien de prijzen en premies gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan € 4.500,- en bij een grotere waarde door de minister van Justitie.

Bingo

Verenigingen die een klein kansspel zoals bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen. Zij moeten dan wel uiterlijk 14 dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente.

Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.

Voorwaarden

Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.

De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.

Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Voor prijzen boven dit bedrag is een vergunning van de minister van Justitie vereist.

Termijn

U moet de vergunning tenminste 2 weken van tevoren bij de gemeente aanvragen.

Aanvraag

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag ten hoogste twee maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 10.700,-. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Voorwaarden voor prijsvragen

  • Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.
  • Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal of het maken van een foto.
  • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
  • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig.
  • Ligt de hoofdprijs tussen de € 2.300,- en € 4.500,-, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als de hoofdprijs hoger is moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Justitie.

Uitgelicht