Drank- en horecaontheffing

U vraagt een drank- en horecaontheffing aan als u tijdens een bijzondere gelegenheid alcoholische dranken wilt schenken. Met een ontheffing mag u tijdelijk buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) verkopen. De ontheffing kan voor maximaal 12 achtereenvolgende dagen worden aangevraagd.

Voorwaarden

  • u mag zwak alcoholische drank (maximaal 15% alcohol) schenken
  • het is een tijdelijke en bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement
  • personen die alcohol schenken zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag
  • per tappunt moet een leidinggevende aanwezig zijn die beschikt over een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne

Kosten

€ 58,00

Aanvraag

Uiterlijk 8 weken van te voren via het aanvraagformulier Drank- en Horecawet tijdelijke schenkontheffing (pdf) met daarin de volgende gegevens:

  • naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager
  • plaats en gelegenheid
  • voor welke dagen en tijdstippen wordt ontheffing gevraagd
  • naam, adres, telefoonnummer van alle leidinggevenden
  • kopie van geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • kopie Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne

Uitgelicht