Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Een drank- en horecavergunning is verplicht voor:

 • Horecabedrijven
 • Slijterijen
 • Sportkantines
 • Buurt- en dorpshuizen
 • Bedrijfsrestaurants
 • Bij wijziging van ondernemersvorm

Uitgezonderd zijn levensmiddelenbedrijven en cafetaria's. Zij mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) verkopen. De alcoholische drank mag niet ter plaatse worden gedronken.

Voor horecagelegenheden en slijterijen gebruikt u aanvraagformulier model A. Voor sportkantines, buurt- en dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen gebruikt u aanvraagformulier B. Als u een horecagelegenheid heeft dan vraagt u ook een exploitatievergunning aan.

Aanmelden leidinggevenden

Wilt u een nieuwe leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven hoeft u dit alleen te melden. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel. Als een nieuwe leidinggevende aantreedt, kan de bestaande vergunning in stand blijven. Volstaan wordt met bijschrijving –na toetsing- van de nieuwe leidinggevende op het aanhangsel.

Voor de melding tot het wijzigen van een leidinggevende dient u per leidinggevende de volgende gegevens te overleggen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier melding wijziging leidinggevende
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • kopie arbeidsovereenkomst

Voorwaarden

Voorwaarden voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning zijn:

Voor model A:

 • de inrichting van een horeca- of slijtersbedrijf moet aan de eisen voldoen (o.a. met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte)

Voor model B:

 • in (sport)kantines moeten huisregels zijn opgesteld
 • als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften
 • barvrijwilligers in (sport)kantines moeten een instructiecursus hebben gevolgd

Voor beide aanvragen geldt:

 • verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden
 • de aanvraag moet compleet zijn
 • alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en van onbesproken gedrag zijn
 • voor het verstrekken van alcohol geldt de leeftijdsgrens 18 jaar

De gemeente wil oneerlijke concurrentie voorkomen. Soms zijn daarom aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de tijden waarop alcohol geschonken wordt. Voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen kunt u een ontheffing van de vergunningsplicht aanvragen. Voor meer informatie zie: Drank- en horecaontheffing.

Melding verlenging van de schenktijden

Een paracommercieel rechtspersoon kan een verlenging van de schenktijden melden via het formulier melding verlenging schenktijden.

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Kosten

Product Prijs
Horecavergunning € 356,00
Spoedaanvraag €  44,00
Wijzigen van een leidinggevende €  81,00
Wijzigen van de inrichting €  50,30

 

Bijzonderheden

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob.

Aanvraag

 • Schriftelijk via aanvraagformulier

Stuur bij model A de volgende informatie mee:

 • verklaring leidinggevende
 • Bibob-vragenlijst (niet bij slijterijen)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)
 • koop- of huurovereenkomst
 • kopie van arbeidsovereenkomst(en)

Stuur bij model B de volgende informatie mee:

 • (bar)reglement waarin zijn opgenomen:
  • de kwalificatienormen
  • de openingsdagen en -tijdstippen (schenktijden aangeven)
  • de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van de regels
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van tenminste twee leden
 • uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)

Wijziging inrichting

Wijziging van uw inrichting op de Drank- en Horecavergunning kunt u via het aanvraagformulier doen.

Uitgelicht