WOZ-waardebepaling Woning

Om de waarde van uw woning te bepalen, wordt deze vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • verschillen in grootte van de woning en de tuin
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • bijgebouwen
  • het bouwjaar

De verkochte woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

Waardebepaling

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op een bepaalde datum. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Deze datum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2023 is dat dus 1 januari 2022.

Kavelmodel

De WOZ-waarde van een woning bestaat uit verschillende onderdelen: de waarde voor de woning, de grond en de bijgebouwen (bijv. garage, berging, dakkapel). Voor woningen wordt de waarde van de grond getaxeerd met een kavelmodel (ook wel grondstaffel genoemd). Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.