Stemmen bij volmacht Provinciale Staten en Waterschappen

Kunt u voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten of het Waterschap niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen.

Iemand anders uw stem laten uitbrengen

Wilt u dat iemand anders voor u stemt voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten of het Waterschap? Dan kunt u de ander voor u laten stemmen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Dit heet een 'onderhandse volmacht'.

  • de gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas voor de verkiezingen heeft ontvangen
  • de gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen
  • de gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen
  • de gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)

Bent u niet in de gelegenheid om iemand te machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen (u bent bijvoorbeeld in het buitenland wanneer de stempassen geleverd worden)? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'.

Met onderstaand formulier vraagt u hiervoor toestemming. Vult u dit formulier in? Dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

  • uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 om 17.00 uur bij ons binnen zijn
  • de gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen
  • de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen
  • de gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen
  • de gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen
  • hebt u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen

Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf)

Stuur dit formulier naar:

Gemeente Alphen aan den Rijn
Antwoordnummer 10076
2400 VB Alphen aan den Rijn
of per e-mail  naar: verkiezingen@alphenaandenrijn.nl

Uitgelicht