Verkiezing Europees Parlement 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland vindt de verkiezing plaats op 23 mei 2019. U ontvangt uw stempas uiterlijk 9 mei 2019.

Woont u als Europees burger in Nederland, dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. U moet zich hiervoor laten registreren.

Uitgelicht