Welke verkiezingen zijn er in 2019

Provinciale Staten (20 maart)

Tijdens deze verkiezingen worden de leden van de Provinciale Staten in de 12 Nederlandse provincies gekozen. Als inwoner van Alphen aan den Rijn kiest u de statenleden van de provincie Zuid-Holland.

De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De provincies met het minst aantal inwoners hebben 39 zetels in de Staten. Die met het meest aantal inwoners 55. De Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaan uit 55 Statenleden.

Waterschap (20 maart)

Door te stemmen voor uw waterschap kiest u de verkiesbare leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. U mag stemmen voor het waterschap waar uw adres onder valt. Alphen aan den Rijn ligt in het grondgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Een klein aantal adressen valt onder het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:

  • onderhoud van dijken en sluizen
  • zuiveren van het afvalwater
  • controleren de kwaliteit van ons zwemwater
  • natuurbeheer in en om het water

De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Europees Parlement (23 mei)

Het is de negende keer dat er verkiezingen zijn voor een rechtstreeks gekozen Europees Parlement, voor de zittingsperiode 2019-2024. De verkiezingen vinden plaats in de periode van 23 t/m 26 mei 2019. In Nederland vindt de verkiezing plaats op 23 mei 2019. Tijdens de verkiezingen stemt u op een nationale politieke partij. In het Europees Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur.

Het parlement heeft veel wetgevende bevoegdheden op uiteenlopende gebieden zoals landbouw, voedselveiligheid, milieu en de begroting. Er zitten 751 leden in het parlement.

Woont u als Europees burger in Nederland, dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. U moet zich hiervoor laten registreren.

Uitgelicht