Bestuurlijke informatie

  • Begroting & rapportages

    De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

  • Besluitenlijsten college

    Iedere week wordt er een overzicht gepubliceerd van de besluiten van burgemeester en wethouders.

  • Nieuw & anders

    Nieuw & anders is een werkwijze voor gemeente en organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn en sport.

Uitgelicht