Besluitenlijsten college

Iedere week wordt er een overzicht gepubliceerd van de besluiten van burgemeester en wethouders.

Naar de collegebesluiten met bijbehorende stukken .

Collegbesluiten van vóór 1 april 2017 vindt u voorlopig nog in het (oude) Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)

Uitgelicht