College

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

 • J.W.E. (Liesbeth) Spies, burgemeester

  Portefeuille: Integrale veiligheid en handhaving, openbare orde en veiligheid, integriteit, juridische zaken, dienstverlening, facilitaire zaken, informatisering en automatisering (I&A), ambassadeurschap: regionaal, landelijk en internationaal.

 • G.P. (Gerard) van As, wethouder

  Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, bouwen (projecten), vastgoed, Omgevingswet, economisch beleid (EDBA) (inclusief evenementen en Alphen Marketing).

 • C.J. (Kees) van Velzen, wethouder

  Portefeuille: Verkeer en vervoer, water (vaarwegbeheer) en infrastructuur, financiën, personeel en organisatie (P&O), projecten: Castellum, nieuwe bibliotheek, multifunctionele accommodaties (Mfa's) vastgoed, Ipse, Groene Hart-economie, toerisme, recreatie, Greenport en plattelandsbeleid, pilot gebiedsgericht werken (aantal dorpen).

 • L. (Leo) Maat, wethouder

  Portefeuille: Energietransitie, duurzaamheid, landelijk gebied (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie), afval, dierenwelzijn, milieu inclusief waterkwaliteit, cultuur en erfgoed (beleid), vergunningen, pilot gebiedsgericht werken (één wijk in Alphen Stad).

 • J.G. (Gert-Jan) Schotanus, wethouder

  Portefeuille: Communicatie (in en met de wijken), beheer openbare ruimte (wijken en kernen), Democratisch akkoord (wijken en kernen), onderwijs, sport, inkoop en aanbestedingen, parkeren.

 • J.A. (Han) de Jager, wethouder

  Portefeuille: Participatie, jeugd en gezondheid, welzijn, zorg (Wmo), werk, onderwijs (leerplicht, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en toeleiding naar werk), integratie.

 • P.D. (Peter Derk) Wekx, gemeentesecretaris

  De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert het college van burgemeester en wethouders en is daarnaast de algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Uitgelicht