Invloed, bezwaar & klachten

Een klacht tegen de gemeente indienen, bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit, zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen, planschade indienen.