Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade heeft geleden doordat de gemeente aantoonbaar onrechtmatig heeft gehandeld of op een aanwijsbaar onrechtmatige wijze nalatig is geweest, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade aan uw auto vanwege achterstallig onderhoud aan de weg.

Hoe stelt u gemeente Alphen aan den Rijn aansprakelijk?

U kunt een brief sturen naar Gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn. Met uw brief stuurt u het volgende mee:

  • een omschrijving van het voorval met foto’s
  • eventueel proces-verbaal van de politie en ondertekende getuigenverklaringen
  • bewijs van de door u opgelopen schade door onder andere foto’s en nota’s van reparaties en een omschrijving van de relatie tussen schade en oorzaak.

Hoe verloopt de afhandeling van uw aansprakelijkstelling?

Na het indienen van uw aansprakelijkstelling ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens verzamelen wij alle relevante informatie over de toedracht en beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor uw schade. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.

Voorwaarden

In alle gevallen moet u bewijs leveren van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten.

Bijzonderheden

Bij schade of een ongeluk veroorzaakt door medewerkers van bedrijven die in opdracht van de gemeente handelen, dient u dat bedrijf aansprakelijk te stellen en niet de gemeente.

Uitgelicht