Algemene klacht

U kunt bij de gemeente een algemene klacht indienen, anders dan een melding openbare ruimte, een melding over geluid- stank en bouwoverlast of een klacht over een ambtenaar of bestuurder.

Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van de volgende situaties:

  • strijdig gebruik van percelen of bouwwerken
  • bouwen zonder vergunning
  • onjuiste plaatsing reclame-uitingen
  • onrechtmatige bewoning.

De gemeente neemt uw klacht in behandeling en bepaalt of het nodig is om nader onderzoek te verrichten of een besluit te nemen.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw algemene klacht, of wilt u een officieel besluit van de gemeente hebben op uw klacht, dan kunt u een verzoek om handhaving indienen. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. U doet dan een beroep op de gemeente om daartegen op te treden.

Een algemene klacht kunt u op de volgende manieren doen:

  • per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
  • telefonisch: 14 0172
  • schriftelijk: naar Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn

Het is mogelijk om deze klacht anoniem te doen indien u hier prijs op stelt. Vermeld u in ieder geval:

  • een beschrijving van uw klacht of melding
  • de locatie waarop uw klacht betrekking heeft.

Uitgelicht