Bezwaar maken

Direct regelen

De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn nemen dagelijks vele beslissingen. Als een genomen beslissing voor u van belang is en u bent het daar niet mee eens, kunt u daar meestal een bezwaar tegen indienen.

U kunt ook een bezwaar indienen tegen uw belastingaanslag of WOZ-waarde.

Wat kunt u verwachten als u een bezwaarschrift indient?
De gemeente neemt uiteindelijk een beslissing op uw bezwaarschrift en stelt u hiervan op de hoogte.

Overigens kunt u niet altijd bezwaar maken. Soms moet u administratief beroep instellen bij een ander orgaan. Dit staat dan in de beslissing vermeld. Verder is het onder andere niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld. Een besluit van algemene regels is bijvoorbeeld een verordening.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen.

Aanvraag

  • direct online
  • schriftelijk

Bij een schriftelijk bezwaar moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar
  • ondertekening

Voorbeeldbrief bezwaar maken

Uitgelicht