Klacht over ambtenaar of bestuurder

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. U kunt een klacht hebben over bijvoorbeeld:

 • een trage of te late afhandeling van uw brief of vraag
 • te weinig, onjuiste, of misleidende informatie
 • een slechte behandeling of benadeling door een ambtenaar of bestuurder

U kunt geen klacht indienen tegen een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning. Tegen die beslissingen kunt u bezwaar maken. Ook kunt u geen klacht indienen over zaken in de openbare ruimte waar u niet tevreden over bent, zoals een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of overlast. Daarvoor kunt u een melding doen via een melding openbare ruimte.

Bijzonderheden

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dien dan een klacht in bij de Nationale Ombudsman.

Aanvraag

U dient uw klacht over een ambtenaar of bestuurder bij ons in via:

 • direct online
 • e-mail: Gemeente@alphenaandenrijn.nl, of
 • telefonisch: 14 0172, of
 • schriftelijk: naar Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn

Meenemen

Vermeld bij het indienen van uw klacht in ieder geval:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Een duidelijke omschrijving van de gedraging waarover u een klacht indient
 • Naam van de betrokken ambtenaar of bestuurder
 • Gegevens over de benadeelde partij

Uitgelicht