Melding openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de 'openbare ruimte' constateert, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die we allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Dit zijn openbare plekken. Het is belangrijk dat die plekken veilig en netjes zijn. Soms gaat er iets stuk en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Ook kunt u andere problemen tegenkomen. Zoals een verstopt riool of er ligt afval voor uw deur.

Voorwaarden

Uw melding kan over de volgende onderwerpen gaan:

 • overvolle prullenbakken
 • defecte straatverlichting
 • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen
 • laaghangende takken van een boom
 • onderhoud plantsoenen, bermen, parken
 • overlast hondenpoep
 • overstromingen van putten en plasvorming
 • storingen persrioleringskastjes
 • vijvers, sloten en waterpartijen
 • kapotte bankjes of speeltoestellen
 • allerlei soorten rondslingerend afval
 • geluidsoverlast
 • gladheid, onveilige verkeerssituaties
 • graffiti, affiches, enzovoort
 • ongedierte
 • onkruid
 • kadaververwijdering
 • afvaldump

Bijzonderheden

 • De meeste meldingen lossen we binnen 4 werkdagen op. Als dat niet lukt, informeren we u hierover.
 • Veel onderhoud aan de openbare ruimte wordt in vaste rondes en op vaste data gedaan. Denk daarbij aan gras maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Als u hierover een melding doorgeeft, wordt alleen van het onderhoudsschema afgeweken als er gevaarlijke situaties zijn of dreigen te ontstaan.
 • Weersomstandigheden, zoals extreme kou, sneeuwval of storm, kunnen werkzaamheden vertragen.

Aanvraag

Een melding openbare ruimte kunt u zo regelen:

 • direct online
 • telefonisch via 14 0172
 • schriftelijk

Uitgelicht