Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Direct regelen

U wilt informatie over documenten die (nog) niet openbaar zijn gemaakt. Dan kunt u een Wob verzoek indienen. U kunt om informatie vragen over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

Voorwaarden

  • Een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt
  • Het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden

Kosten

€ 0,60 per pagina.

Bijzonderheden

  • Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken
  • De beantwoording van uw verzoek kan met 4 weken worden verlengd. U ontvangt dan voor de eerste termijn is verstreken een schriftelijk reactie met een motivatie

Aanvraag

Online met het formulier Wob verzoek indienen. U logt in via DigiD.

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen)

U kunt bijlage(n) van maximaal 5 MB meesturen. U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn.