Privacy

De gemeente Alphen aan den Rijn respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Wij gebruiken de door de websitebezoeker verstrekte gegevens om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren of wanneer de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is.

Uitgelicht