Raad & commissies

 • Raadsleden & partijen

  Alphen aan den Rijn heeft 39 raadsleden van 12 partijen die de besluiten nemen voor de gemeente.

 • Commissies

  Om zo goed mogelijk besluiten te kunnen nemen, laat de gemeenteraad zich adviseren door een aantal commissies.

 • Griffie

  U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak.

 • Nieuwsbrief Raadspraak

  Raadspraak is de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

Uitgelicht