Inschrijving nieuw kunstwerk Raoul Wallenbergplein

Gemeente Alphen aan den Rijn is ter vervanging van ‘A Dark Limousine Exit’ op zoek naar een iconisch kunstwerk voor de markante stadsentree: het Raoul Wallenbergplein.

 

De inschrijving is gesloten

 

Procedure

 • Deze opdracht wordt via de gemeentelijke website, via sociale media en advertenties in vak- en regionale pers verder bekendgemaakt.
 • Gemeente Alphen aan den Rijn toetst de haalbaarheid van de inzendingen aan de (technische) randvoorwaarden
 • Inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke selectiecommissie
 • Deze selectiecommissie selecteert 3 kunstenaars
 • De 3 geselecteerde kunstenaars wordt verzocht een nader uitgewerkt ontwerp te maken
 • Het college van burgemeester & wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn kiest uit de 3 nader uitgewerkte ontwerpen de 2 meest aansprekende ontwerpen
 • De inwoners van Alphen aan den Rijn stemmen over de 2 ontwerpen en de optie om het huidige kunstwerk te handhaven
 • De opdracht wordt verstrekt aan de kunstenaar van het ontwerp dat de meeste inwonerstemmen ontvangt. Als de optie om het huidige kunstwerk te handhaven de meeste inwonerstemmen krijgt, verstrekt Gemeente Alphen aan den Rijn geen opdracht voor de realisatie van een nieuw kunstwerk.
Tijdspad
11 - 27 juni 2018 Beoordeling inzendingen door selectiecommissie (incl. haalbaarheidstoets door gemeente)
27 juni 2018 Bekendmaking selectie 3 kunstenaars die een nader uitgewerkt ontwerp mogen maken, via www.alphenaandenrijn.nl/nieuwkunstwerk
17 augustus 2018, uiterlijk 12:00 uur Sluitingstermijn voor het aanbieden van de nader uitgewerkte ontwerpen door de 3 geselecteerde kunstenaars
Eind augustus/begin september 2018 Het college van burgemeester en wethouders kiest de 2 meest aansprekende ontwerpen
Oktober 2018 De inwoners van Alphen aan den Rijn stemmen over de 2 ontwerpen
Oktober/november 2018   Bekendmaking uitslag en opdrachtverstrekking aan winnende kunstenaar

                                                   

Wat vragen wij bij de inzending?

 • Een beknopt(e) schetsontwerp en/of sfeerimpressie/moodboard
 • Een verhalende uitleg van het kunstwerk van max. 400 woorden, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op materiaalkeuze, duurzaamheid en hoe het kunstwerk de identiteit van de gemeente Alphen aan den Rijn weerspiegelt
 • Kostenraming van alle kosten inclusief plaatsing op de locatie, gespecificeerd in uren, materiaal, plaatsingskosten, etc.
 • Curriculum Vitae en portfolio kunstenaar (het portfolio mag ook een link naar een persoonlijke website zijn)
 • NB Wij vragen alles in één pdf-bestand aan te leveren
 • Inzendingen die niet compleet zijn of niet aan de randvoorwaarden voldoen, worden terzijde gelegd.

Aan welke randvoorwaarden dient uw inzending te voldoen?

 • Het kunstwerk moet inclusief uren, materiaal, plaatsing, etc. gerealiseerd kunnen worden voor maximaal € 100.000,- (excl. BTW.). Leges komen voor rekening van de Gemeente
 • Het kunstwerk moet fysiek geplaatst kunnen worden op het middeneiland van het Raoul Wallenbergplein, waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige beperkingen zoals leidingwerk en verkeersborden. Ondergrondse infrastructuur wordt niet verlegd voor het kunstwerk. Voorgesteld wordt dat de fundatie minimaal 1 meter afstand moet houden van ondergrondse infrastructuur
 • De minimale afstand van het kunstwerk tot de zijkant van de bestaande verharding bedraagt 60 cm
 • Zichtlijnen mogen beperkt belemmerd worden, maar de verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht (gemeente Alphen aan den Rijn toetst dit)
 • Het kunstwerk heeft geen ongewenste fysieke effecten op zijn omgeving (zoals hinderlijke geluiden, weerspiegelingen of geuren) (gemeente Alphen aan den Rijn toetst dit)
 • Het volledige middeneiland krijgt een invulling. De ondergrond van het middeneiland blijft natuurlijk (groen, dan wel water)
 • De kunstenaar gaat akkoord met de beschreven procedure en, indien zijn ontwerp wordt gekozen, met de bijgevoegde (concept-)overeenkomsten
 • Aanvraag vergunning binnen 4 weken na opdrachtverstrekking en plaatsing kunstwerk binnen 6 maanden (onder voorwaarden te verlengen tot 9 maanden) na onherroepelijk worden vergunning
 • Gemeente Alphen aan den Rijn prefereert dat de momenteel op het middeneiland aanwezige hemelbomen (gedeeltelijk) gehandhaafd blijven.

Waarop beoordeelt de selectiecommissie uw inzending?

 • Het kunstwerk weerspiegelt de identiteit van de gehele Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Het kunstwerk sluit aan op belangrijke thema’s op het gebied van cultureel erfgoed
 • Het kunstwerk sluit aan op belangrijke thema’s op het gebied van citymarketing
 • Het kunstwerk geeft blijk van artistieke kwaliteit en originaliteit
 • Het kunstwerk past ruimtelijk in de omgeving
 • Het kunstwerk past qua sfeer en uitstraling in de omgeving
 • Het kunstwerk is duurzaam
 • Het kunstwerk is weersbestendig
 • Het kunstwerk is vandaalbestendig
 • De kosten staan in verhouding tot het resultaat
 • De kunstenaar heeft aantoonbare ervaring met kunstprojecten van vergelijkbare grootte.

De 3 kunstenaars wiens inzendingen het hoogst scoren, krijgen de opdracht voor een nadere uitwerking van hun ontwerp.

Wat vragen wij bij de nadere uitwerking van de drie geselecteerde ontwerpen?

 • Nader uitgewerkte kostenraming
 • Planning vanaf opdrachtverstrekking t/m plaatsing
 • Bouwtechnische uitwerking (materiaal, belasting, zwaarte e.d.)
 • Beheerplan/onderhoudsplan inclusief kostenraming
 • Ten behoeve van de stemming door de inwoners
 • Eén afbeelding, bestandstype JPEG of PNG, 600 x 600 pixels, max. 5 MB
 • Beknopte publiekstekst, max. 500 woorden.

Let op: Wij vragen alles in één pdf-bestand en de afbeelding apart aan te leveren.

Vergoeding

 • De drie kunstenaars krijgen een vergoeding van € 2.500,- (excl. BTW) voor hun uitgebreide ontwerp met alle technische specificaties, verhalende  toelichting en beheerplan;
 • De inzenders die geen opdracht ontvangen voor een uitgebreid ontwerp, krijgen geen vergoeding voor hun inzending.