Ereburgerschap

Het ereburgerschap is de overtreffende trap van de erepenning en wordt alleen bij hoge uitzondering uitgereikt. Hiermee wil de gemeente haar diepe dankbaarheid uitspreken voor de inzet van een bijzondere Alphense Held. De gemeenteraad neemt het besluit tot toekennen van het ereburgerschap.

Personen die zich in hoge mate hebben ingezet voor  de gemeente Alphen aan den Rijn en/of haar inwoners, komen in aanmerking voor het ereburgerschap. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen de onderscheiding ontvangen.

U kunt de gemeente een suggestie doen voor het ereburgerschap.

Direct voordragen »

Uitgelicht