Erepenning

Als blijk van grote waardering reikt de gemeente de erepenning uit aan personen of organisaties die bijzondere inspanningen hebben verricht voor de Alphense gemeenschap. Het college van burgemeester en wethouders besluit wie deze erepenning ontvangt. Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen een voordracht doen.

De erepenning kan worden toegekend aan personen, zowel inwoners als niet-inwoners, en organisaties die:

  • langdurig uitzonderlijke inspanningen verrichtten voor de Alphense gemeenschap
  • zeer bijzondere inspanningen verrichtten voor de Alphense gemeenschap gedurende korte tijd
  • een zeer bijzondere prestatie hebben verricht, bijvoorbeeld op sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk gebied.

Kent u zo'n Alphense held? U kunt deze persoon of organisatie voordragen.

Direct voordragen »

Uitgelicht