Koninklijke Onderscheiding (Lintje)

Een Koninklijke onderscheiding of een lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een uitzonderlijke prestatie in de wetenschap of sport. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje.

Voorwaarden

  • U kunt alleen iemand voordragen bij de gemeente waarin die persoon woont
  • U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen
  • Wlt u dat de onderscheiding plaatsvindt op Lintjesregen (laatste werkdag voor Koningsdag)? Dien uw voorstel uiterlijk vóór 15 juli in het jaar ervoor in
  • Wilt u dat de uitreiking plaatsvindt tijdens een andere gelegenheid, dan dient u uw voorstel minmaal 6 maanden van tevoren in

Kosten

Geen

Bijzonderheden

  • Heeft u iemand voorgedragen voor Lintjesregen, dan informeert de gemeente u in februari/maart of de persoon in aanmerking komt voor de onderscheiding
  • Heeft u iemand voorgedragen voor een onderscheiding tijdens een andere gelegenheid, dan informeert de gemeente u een maand tot 2 weken van tevoren
  • Op de website www.lintjes.nl leest u alle voorwaarden voor het aanvragen van een konkinklijke onderscheiding

Aanvraag

U stuurt het het voorstelformulier met bijlagen naar:

Uitgelicht