Verkiezingen

 • Registratie politieke partij

  Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen registreert u uw partij bij de gemeente.

 • Inleveren kandidatenlijst

  Wanneer de kandidatenlijst van uw politieke partij ingeleverd moet zijn bij de gemeente.

 • Zittingen centraal stembureau

  Het centraal stembureau beslist over de registratieverzoeken, onderzoekt kandidatenlijsten en maakt verkiezingsuitslagen bekend.

 • Verkiezingsborden

  Voorbedrukte verkiezingsborden staan op vaste plekken in de gemeente. Er worden geen borden meer geplaatst waarop politieke partijen zelf verkiezingsposters kunnen plakken.

Uitgelicht