Verkiezingen

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

 • Referendum Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Uw stem uitbrengen voor het referendum op 21 maart 2018.

 • Stembureaus

  Op woensdag 21 maart 2018 kunt uw stem uitbrengen bij een van de 69 stembureaus in Alphen aan den Rijn.

 • Stempas

  Om te kunnen stemmen tijdens verkiezingen heeft u een stempas nodig. Met een stempas mag u in elk stembureau stemmen binnen de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente gaan stemmen dan waar u ingeschreven staat. Dit geldt alleen voor het referendum.

 • Stemmen bij volmacht

  Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiezer machtigen.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Bent u tijdens de verkiezing in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie dan kunt u ook uw stem per brief uitbrengen.

 • Stemwijzer

  Test uw politieke voorkeur met de Stemwijzer

 • Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing (ter inzage)

  Op vrijdag 9 februari 2018 zijn, tijdens de vergadering van het centraal stembureau, de kandidatenlijsten geldig verklaard en de nummering van de partijen vastgesteld.

 • Registratie politieke partij

  Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen registreert u uw partij bij de gemeente.

 • Inleveren kandidatenlijst

  Wanneer de kandidatenlijst van uw politieke partij ingeleverd moet zijn bij de gemeente.

 • Zittingen centraal stembureau

  Het centraal stembureau beslist over de registratieverzoeken, onderzoekt kandidatenlijsten en maakt verkiezingsuitslagen bekend.

 • Verkiezingsborden

  Voorbedrukte verkiezingsborden staan op vaste plekken in de gemeente. Er worden geen borden meer geplaatst waarop politieke partijen zelf verkiezingsposters kunnen plakken.

Uitgelicht