Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hieronder leest u de definitieve uitslag:

Aantal stemmen en zetels per partij:

(1) CDA - 6449 stemmen – 6 zetels

(2) Nieuw Elan - 11.604 stemmen – 10 zetels

(3) VVD - 6603 stemmen – 6 zetels

(4) PvdA - 2938 stemmen – 2 zetels

(5) D66 - 3591 stemmen – 3 zetels

(6) SP - 2879 stemmen – 2 zetels

(7) ChristenUnie - 2834 stemmen – 2 zetels

(8) GROENLINKS - 5607 stemmen – 5 zetels

(9) SGP - 1843 stemmen – 1 zetel

(10) RijnGouweLokaal - 1799 stemmen – 1 zetel

(11) Beter Alphen - 2043 stemmen – 1 zetel

  • Aantal ongeldige stemmen -  131 stemmen
  • Aantal blanco stemmen - 238 stemmen
  • Opkomst in onze gemeente: 56,3%

De processen-verbaal van de stembureaus liggen tot 29 maart ter inzage bij de informatiebalie in gemeentehuis.

Uitgelicht