Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De verkiezing van de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 21 maart 2018. Op dezelfde dag als het referendum Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV).

De gemeenteraad beslist over de gemeente Alphen aan den Rijn. Als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn kiest u de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De raad vertegenwoordigt alle inwoners en bepaalt de belangrijkste punten van beleid. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.

Voorwaarden

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen wanneer u:

  • De Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie heeft. Of u woont minimaal 5 jaar legaal in Nederland
  • Op 21 maart 2018, 18 jaar of ouder bent
  • Op 5 februari 2018 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven staat in de gemeente Alphen aan den Rijn
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht
  • Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in bepaalde gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Meer hierover leest u op de website van de Kiesraad

Om te stemmen voor de gemeenteraad gelden andere regels dan voor het referendum. Het kan voorkomen dat u voor de gemeenteraadsverkiezing wel een stempas ontvangt en niet voor het referendum.

U kunt uw stem uitbrengen bij een van de 69 stembureaus in Alphen aan den Rijn.

Uitgelicht