Registratie politieke partij

Nieuwe lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of de verkiezing Provinciale Staten van Zuid-Holland, dienen zich te laten registreren. Deze naam (in de wet heet dit: aanduiding) wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is ook de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Dit kan zijn:

  • de volledige naam van de groepering
  • de afkorting van de naam van de groepering
  • een combinatie van beide

Registeren doet u uiterlijk op 27 december 2017 voor 17.00 uur.

Nog vragen? Maak een afspraak met een medewerker van het Team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0172 of per e-mail verkiezingen@alphenaandenrijn.nl

Uitgelicht