Zittingen centraal stembureau

Het centraal stembureau beslist over de registratieverzoeken, onderzoekt kandidatenlijsten en maakt verkiezingsuitslagen bekend. De geplande data en tijdstippen staan hieronder vermeld.

Datum Tijd Kamer* Soort zitting Onderwerp

Planning zittingen

29-12-2017 10.00 uur VII

Besloten zitting centraal stembureau (onder voorbehoud)

Het centraal stembureau beslist over de ingediende registratieverzoeken
05-02-2018 9.00 - 17.00  uur

VI, VII, VIII

Dag van de kandidaatstelling Op deze dag kunnen partijen hun kandidatenlijsten inleveren bij het centraal stembureau
06-02-2018 16.00 uur VII Besloten zitting centraal stembureau

Tijdens deze zitting worden de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. De ingeleverde kandidatenlijsten worden vervolgens ter inzage gelegd.

09-02-2018 16.00 uur

CIE II 

 

Openbare zitting centraal stembureau

Tijdens deze zitting wordt vastgesteld welke lijsten geldig worden verklaard en er wordt beslist over de nummeringen

23-03-2018 10.00 uur CIE I

Openbare zitting centraal stembureau

Vaststelling en bekendmaking uitslag


*Alle zittingen vinden plaats in het vergadercentrum in het gemeentehuis.

Uitgelicht