Cultuurhistorie Alphen aan den Rijn

Waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in kaart gebracht in de cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart is uitgewerkt in het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’.

Het doel van het bestemmingsplan en beheersverordening is om het erfgoed voor de toekomstige generaties te behouden. De Erfgoedverordening wordt herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. 

Vervolgprocedure

De raad heeft op 27 januari 2022 het bestemmingsplan Cultuurhistorie, beheersverordening Cultuurhistorie en Erfgoedverordening vastgesteld. 
Wilt u hierover meer informatie? Dit leest u de Week in Beeld van 16 februari 2022.

Subsdidieregeling voor instandhouding erfgoed

Deze regeling is gericht op het regulier onderhoud van het erfgoed. Naast gemeentelijke monumenten wordt ook het mogelijk om onderhoud van cultuurhistorische objecten te subsidiëren. De subsidie zal een percentage van de kosten bedragen. Binnenkort kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling. Dit wordt gecommuniceerd via www.alphenaandenrijn.nl/erfgoed