Brandveilig gebruik

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen. U heeft als eigenaar of uitbater soms een brandveiligheidsvergunning nodig. Met een vergunningscheck bij het Omgevingsloket ziet u wat in uw situatie nodig is.

Vergunning of melding?

Er is niet altijd een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

U heeft een vergunning nodig bij:

  • Een nachtverblijf waar dan meer dan 10 personen verblijven. Denk aan een hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis.
  • Een dagverblijf waar meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven. Denk aan een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang)
  • Een dagverblijf waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten verblijven.

U doet een melding als:

  • In een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven, zoals een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw.
  • Kamers worden verhuurd aan 5 of meer personen.
  • Met een andere oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Stuur bij uw melding informatie mee zodat wij dit kunnen beoordelen.

Naar het Omgevingsloket »

Kosten

Een melding doen is gratis. 

Aan een vergunning voor brandveilig gebruik zijn wel kosten verbonden. Deze worden bepaald aan de hand van de functie en de oppervlakte van het gebouw.

Ook kunnen investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen voldoen. Deze investeringen zijn voor uw eigen rekening.

Bijzonderheden

Een vergunning of melding hoort bij het gebouw. Een nieuwe eigenaar of gebruiker hoeft niet opnieuw een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Verandert de indeling of het gebruik van het gebouw? Dan moet u wel een nieuwe vergunning aanvragen of een nieuwe melding doen.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het brandveilig gebruik van bouwwerken.