Extra uitleg over onderdelen omgevingsvergunning

U wilt weten of een omgevingsvergunning nodig is voor een bouwproject. Daarom hebben we de informatie over de meest voorkomende bouw- en verbouwactiviteiten voor u handig op een rijtje gezet. U vindt hier informatie over:

 • Dakkapel
 • Bouw, verbouw, bijgebouw, aanbouw of overkapping 
 • Erf- of perceelafscheiding (schutting, heg) 
 • Airco of warmtepomp
 • Zonnepanelen 
 • Kozijnen 
 • Gevel schilderen of stucen 
 • Opbouw op een woning 
 • Boom kappen

Vergunning nodig? Doe de check!

Op Omgevingsloket online kunt u zelf controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit geldt voor alle onderwerpen hieronder. Doe de vergunningcheck altijd voordat u begint. 
Niet voor alle bouwplannen heeft u een vergunning nodig. Wanneer de uitkomst is dat uw bouwplan vergunningvrij is, dan kunt u direct starten met bouwen. 
Wanneer de uitkomst is dat uw bouwplan vergunningplichtig is, dan kunt u de omgevingsvergunning direct aanvragen op Omgevingsloket online

Let op

Vergunningvrij betekent niet altijd regelvrij. Bouw volgens de regels van het bouwbesluit.

Monument 

Wilt u verbouwen aan een monument? Meestal heeft u dan een omgevingsvergunning nodig.

Kabels en leidingen

Gaat u (laten) graven met een machine? Er kunnen kabels en leidingen in de grond liggen op de plek waar u wilt graven. Daarom moet u vooraf een KLIC-melding doen. Na de melding ontvangt u informatie over de kabels en leidingen die op de plek liggen waar u gaat graven. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat u de kabels en leidingen niet beschadigt. Deze informatie op de plek van het graafwerk aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden.

Dakkapel
 • Dakkapel aan de achterkant van het huis kan vaak vergunningvrij. Er gelden voorwaarden. 
 • Dakkapel aan de voorkant van het huis: vaak heeft u een vergunning nodig. 
 • Dakkapel aan de zijkant van het huis: u heeft een vergunning nodig als het dak aan de kant van het openbaar gebied is. 

Voorzijde en zijkant 

Soms kan het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde of zijkant vergunningvrij. U moet zich houden aan de volgende voorwaarden: 

 • er gelden geen welstandseisen op de locatie
 • de dakkapel heeft een plat dak
 • de afstand tot de randen van het dak zijn: 
  • gemeten vanaf de onderrand van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m 
  • onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet (onderste rand van het dak) 
  • bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok (bovenste rand van het dak)
  • zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak 

Kunt u voldoen aan de voorwaarden voor vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel? Dan heeft u daar geen omgevingsvergunning voor nodig. Let op: wordt de dakkapel breder dan 50% van het voordakvlak? Dan kan het zijn dat u daarmee niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. In het omgevingsloket kiest u dan voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. 

2 dakkapellen boven elkaar plaatsen

Vraag een omgevingsvergunning aan voor de activiteiten “bouwen” en “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening”.

Bouw, verbouw, bijgebouw aanbouw of overkapping 

Het bouwen en verbouwen van een woning of bedrijf kan in sommige gevallen vergunningvrij. Wilt u dit zeker weten? Doe dan de vergunningcheck. Moet u toch een vergunning aanvragen? Dan kunt u deze in het Omgevingsloket online meteen aanvragen. Voorbeelden van bouwen en verbouwen zijn het plaatsen van: 

 • een aanbouw of uitbouw 
 • een schuur 
 • een overkapping
 • een veranda 
 • een tuinhuis 
 • een garage 
 • een serre 

U moet bij de aanvraag stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • een bouwtekening 
 • een constructieberekening 
 • de maten van het bouwwerk 
 • welk materiaal en welke kleuren u gaat gebruiken
Erfafscheiding, perceelafscheiding en schutting

Een erfafscheiding of perceelafscheiding is een afscheiding tussen uw tuin of stuk grond en dat van de buren of de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:  

 • een schutting, poort, of tuinmuur gemaakt van beton of hout
 • vlechtschermen 
 • andere kant-en-klare afscheidingen 

Wat is geen erfafscheiding? Beplanting zonder ondersteuningsconstructie, zoals: 

 • een heg 
 • een rij coniferen

Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding kan soms vergunningvrij. Er gelden voorwaarden voor. Doe de vergunningcheck om dit te bepalen. Moet u toch een vergunning aanvragen? Dan kunt u deze in het omgevingsloket meteen aanvragen. U moet dan stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • een bouwtekening 
 • een constructieberekening 
 • de maten van het bouwwerk 
 • welke materialen en kleuren u gaat gebruiken

Is de uitkomst dat uw plan vergunningvrij is? Dan kunt u direct starten met bouwen. 

Voorerfgebied

Het voorerfgebied is bijvoorbeeld de grond aan de voorkant van uw huis of bedrijfspand. Wilt u een erfafscheiding in het voorerfgebied plaatsen? Als deze maximaal 1 meter hoog is, dan mag dit zonder vergunning. 

U hoeft ook geen vergunning aan te vragen als de erfafscheiding aan al deze 3 voorwaarden voldoet. De erfafscheiding is:

 • hoger dan 1 m maar niet hoger dan 2 m  
 • komt op een stuk grond waarop al een gebouw staat waar de afscheiding direct mee te maken heeft 
 • geplaatst achter de lijn die langs de voorkant van dat gebouw evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied. 

Voldoet uw plan niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Buren 

Denk aan uw buren. In de wet staan regels die gelden voor buren onderling. Dit is bedoeld om hinder te voorkomen. Informeer uw buren daarom over uw plannen. De gemeente heeft hier geen rol in. 

Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan is deze eigendom van beide buren. De buren samen zijn verantwoordelijk voor de erfafscheiding, en dus ook voor het onderhoud en overige kosten ervan. We hebben geen gemeentelijke richtlijnen voor hoe hoog een struik en boom mag zijn vergeleken met de schutting. Ook niet voor de afstand vanaf de schutting voor het plaatsen van beplanting. Dit bespreekt u met uw buren. Weet u niet wat bij u de erfgrens is? Bij het Kadaster kunt u deze informatie opvragen. 

Airco

Voor een airco of warmtepompinstallatie met een buiten-unit heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De vergunning is nodig, omdat door de buiten-unit het gebouw groter wordt. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen in het omgevingsloket. Airco's worden niet apart genoemd in het omgevingsloket. Kies daarom voor “overige verandering aan een bestaand bouwwerk”. 

U hoeft geen vergunning aan te vragen als uw airco unit:

 • op de grond staat in het voorerfgebied of achtererfgebied. Dit is bijvoorbeeld de grond aan de voorkant of achterkant van uw huis of bedrijfspand. De airco of warmtepomp staat voor of achter uw pand
 • niet hoger is dan 1 meter (vanaf de grond) en 
 • niet groter is dan 2m2. 
Zonnepanelen

Voor zonnepanelen en zonnecollectoren geldt dat u meestal geen omgevingsvergunning nodig heeft. Wilt u dit zeker weten? Doe dan de vergunningcheck. En heeft u toch een vergunning nodig? Dan kunt u deze in het omgevingsloket meteen aanvragen. U moet dan stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • een bouwtekening 
 • een constructieberekening 
 • de maten van het bouwwerk 
 • welk materiaal en welke kleuren u gaat gebruiken
Kozijnen

Wilt u de kozijnen van ramen of deuren veranderen of opknappen? Soms is een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld omdat het uiterlijk van het gebouw verandert door: 

 • een andere raamindeling 
 • andere afmetingen van profielen 

Wilt u het zeker weten? Doe eerst de vergunningcheck. En heeft u toch een vergunning nodig? Dan kunt u in het omgevingsloket direct de aanvraag regelen. U moet dan stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • een bouwtekening 
 • een constructieberekening 
 • de maten van het bouwwerk 
 • welk materiaal en welke kleuren u gaat gebruiken

Bij gewoon onderhoud is een vergunning meestal niet nodig.

Gevel schilderen of stucen

U mag uw pand niet altijd zomaar schilderen of stucen. Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Schilderen 

Een gevel schilderen valt onder normaal onderhoud. Dit mag meestal zonder omgevingsvergunning. 

U mag de kleur zelf bepalen zolang de kleur niet erg afwijkend is en past in de omgeving. Gebruikt u kleuren die heel erg anders zijn? En zullen omwonenden mogelijk bezwaar hiertegen hebben? Dan kan de welstandscommissie hier een advies over geven. Controleer ook uw koopovereenkomst. Soms staan hier afspraken over het kleurgebruik in. Wij raden u ook aan om uw plannen vooraf af te stemmen met omwonenden. Bijvoorbeeld buurtbewoners. 

In de welstandsnota leest u meer over afwijkend kleurgebruik. Past de kleur niet in de omgeving dan valt dit onder de excessenregeling. Deze regeling kunt u nalezen in de welstandsnota.

Stucen

Door het stucen van een gevel neemt het volume van het pand toe. En het aanzicht verandert. Daarom is een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket online. Stucen staat niet als apart onderdeel in het omgevingsloket. Kies de activiteit “Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken”. U moet bij de aanvraag stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • welke materialen en kleuren u gaat gebruiken

Isolatie

Wilt u de bestaande buitengevel na-isoleren? Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Opbouw op een woning 

Voor een opbouw op uw woning heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket online. U moet bij de aanvraag stukken toevoegen of uploaden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatietekening van voor en na de verbouwing, 
 • een bouwtekening 
 • een constructieberekening 
 • de maten van het bouwwerk 
 • welk materiaal en welke kleuren u gaat gebruiken
Boom kappen

 

Wilt u een boom op eigen terrein, snoeien, omzagen of kappen? En is de boom niet beschermwaardig? U heeft geen omgevingsvergunning nodig. Beschermwaardige bomen zijn de meest bijzondere bomen die in onze gemeente staan. Ze zijn belangrijk voor de omgeving en mogen niet zomaar gekapt worden. 
Check dit op de beschermwaardige bomenkaart. Op de kaart kunt u uw adres opzoeken. U ziet dan of uw boom beschermwaardig is of niet. 

Kosten

U betaalt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het kan zijn dat er daarna nog extra kosten zijn. Kosten staan opgeschreven in onze legesverordening.

Aanvraag

Doe de vergunningcheck in het omgevingsloket. Komt uit de check dat u een vergunning moet aanvragen? Dan kunt u in het omgevingsloket ook meteen de aanvraag doen. 

Naar het Omgevingsloket »

Heeft u hierna nog vragen of wilt u graag overleggen? Stuur uw vragen in de mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Disclaimer

Met de informatie op deze pagina en de vergunningcheck kunt u algemeen zien of een omgevingsvergunning, watervergunning of een melding nodig is. Wij hebben veel zorg besteed aan het opstellen van deze informatie. Toch kan deze informatie geen absolute zekerheid bieden aan degene die het project wil uitvoeren. Het is ook mogelijk dat u vanwege andere regelgeving nog vergunningen zult moeten aanvragen. Of meldingen zult moeten doen.