Monument verbouwen, herstellen of slopen

Een monument is een beschermd object. Hieraan mogen niet zomaar (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

  • Doe eerst een vergunningencheck. U weet dan of u voor uw (ver)bouwplan een vergunning moet aanvragen
  • Aan de hand van een aantal vragen stelt het Omgevingsloket een aanvraagformulier samen
  • U krijgt ook een overzicht van wat u moet meesturen

Naar het Omgevingsloket »

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Deze kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Bijzonderheden

  • U heeft meestal geen vergunning nodig bij normaal onderhoud waarbij het uiterlijk van het monument niet wijzigt of wijzigingen aan onderdelen binnen in het pand die geen monumentale waarde hebben.
  • Of u vergunningvrij kunt (ver)bouwen aan een monument bekijkt u op de website Cultureelerfgoed.nl.

Tips

Bent u eigenaar van een monument? Dan kan de overheid u financieel ondersteunen bij het onderhoud van uw monument. Zie: Subsidie voor rijksmonumenten (geen woonhuis) of Lening voor onderhoud rijksmonument (Restauratiefonds-hypotheek).