Gebieden in Alphen aan den Rijn

De omgevingsvisie is vertaald naar gebieden. Er is in meer detail gekeken naar de doorwerking ervan in onder andere het omgevingsplan. We beschrijven de specifieke kwaliteiten, opgaven en uitgangspunten voor de verschillende gebieden.

Bij ieder gebied geven we aan in welke mate één of meerdere ontwikkelrichtingen (en achterliggende doelen) prioriteit hebben. Dit doen we door middel van de afbeeldingen ‘spinnenwebben’. We staan per gebied ook stil bij de ambities op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dit doen we aan de hand van de afbeeldingen 'mengpanelen'. De minimale wettelijke grenswaarde is hierbij onze ondergrens. Wanneer we dus voor een lage milieukwaliteit kiezen, voldoen de waarden nog steeds aan de vereiste normen. Er zal dus nooit sprake zijn van méér overlast dan wettelijk toegestaan.