Sloopvergunning

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Meestal is een melding bij de Omgevingsdienst genoeg. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. Het melden of de aanvraag regelt u bij het Omgevingsloket.

Sloop melden

U doet altijd een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrijkomt en/of
  • Bij de sloop verwijdert u asbest. Lees meer: Asbest verwijderen

U doet de sloopmelding minimaal 5 werkdagen voor de start van het slopen bij het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

U vraagt een sloopvergunning aan:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien of uw object  beschermwaardig is, zoals een monument.
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 
  • Als slopen in strijd is met het bestemmingsplan.

Naar het Omgevingsloket »

Kosten

  • Melding: € 0,00
  • Vergunning: De kosten voor een sloopvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. Deze kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag. 

Bijzonderheden

  • Bij het slopen moet u rekening houden met de Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt die plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. In deze wet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht geldt voor voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij het slopen van panden moet u er rekening mee houden dat dit ideale locaties kunnen zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen.