Vooroverleg verbouwplannen

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen die afwijken van het bestemmingplan mogelijk zijn? Check via Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft en vraag een vooroverleg aan. In het vooroverleg wordt gekeken of:

 • Uw plannen in strijd zijn of afwijken van het geldende bestemmingsplan.
 • U een positief advies zou kunnen krijgen.
 • U mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld een sloopvergunning, monumentvergunning of een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

Afhankelijk van uw plannen geven wij een advies. Het advies is nog geen vergunning.

Kosten

 • € 364,10 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.
 • € 936,35 als een bestemmingsplanwijziging wordt toegepast.
 • € 1.775,50 als een quickscan van de Omgevingdienst Midden Holland vereist is.

Deze kosten worden verrekend bij de definitieve aanvraag.

Aanvraag

 • Vermeld alle werkzaamheden die voor u gelden.
 • Voeg de benodigde bijlagen toe.

Let op: Uw keuze voor een vooroverleg aanvragen maakt u op de laatste pagina in het Omgevingsloket.

Naar Omgevingsloket Online »

Goed om te weten

 • Soms mag u zonder vergunning bouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.
 • U kunt bouwregels bekijken van bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Informatie over kosten vindt u in de legesverordening.
 • Vertel uw buren van uw verbouwplannen. Kent u uw buren niet zo goed of spreekt u ze niet zo vaak? Dan kunt u ook een brief (tekstvoorbeeld) sturen.