Toekomst van de Gnephoek

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren is de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad opgelost. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Aan de andere kant heeft de natuur het moeilijk, gaan veel planten- en diersoorten achteruit en wordt het klimaat extremer.

Contourenplan Gnephoek

Daarom is onderzocht of in de Gnephoekpolder het bouwen van nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven mogelijk is. En of we in het gebied tegelijkertijd de waterhuishouding en natuur kunnen verbeteren. Het resultaat staat beschreven in het Contourenplan Gnephoek. In het Contourenplan staat hoe het uitbreiden van de stad en verbeteren van de natuur samen kunnen gaan.

Masterplan

In het laatste kwartaal van 2024 wordt duidelijk of alle seinen op groen staan om door te gaan met het plan. Als dat het geval is, wordt daarna samen met omwonenden en andere betrokkenen nagedacht over een masterplan. Daarin wordt precies uitgewerkt hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien.

Op de onderstaande tekening ziet u een impressie van het hoe gebied eruit kan komen te zien.

Extra informatie

Wilt u meer informatie, het contourenplan bekijken of op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Bekijk dan de website www.gnephoek.com.