Rijnhaven en De Werf

Ontwikkeling van woningen, bedrijven en recreatie.

Rijnhaven

Rijnhaven is een werk-, woon- en recreatiegebied in Alphen aan den Rijn. Een robuust en rauw industrie- en havengebied met een enorme potentie. Goed bereikbaar, centraal gelegen en aan het water. Het bedrijventerrein geeft aanleiding voor renovatie en om te vormen tot een gebied dat voor bestaande en nieuwe gebruikers aantrekkelijk is.

Aanpassing bestemmingsplan Rijnhaven-Oost

Gemeente Alphen aan den Rijn en verschillende marktpartijen vormen samen het gebied Rijnhaven-Oost om naar een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. De haven wordt weer onderdeel van de stad. Met het wegnemen van enkele milieubelemmeringen en het in werking treden van het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost in 2018 is de start gemaakt. De haven en boulevard krijgen steeds meer uitstraling, verschillende woningenbouwprojecten zijn opgeleverd. De start van nieuwe bouwprojecten volgen in 2022.

Bestemmingsplan aanpassen

Om het gebied nog beter aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk het eerder vastgestelde bestemmingsplan van 2018 op een aantal punten aan te passen. De voorbereidingen hiervoor zijn grotendeels afgerond. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld in het eerste kwartaal van 2022.

De Werf

De Werf is een locatie waar veel bedrijven zijn gevestigd. De Werf biedt plek aan onder meer (startende) ondernemers in de maak- en creatieve sector, sociaal ondernemerschap en leerwerkbedrijven in samenwerking met het onderwijs en gespecialiseerde horeca.

Meer informatie

Zie www.meeraanrijnhaven.nl 

Zie www.dewerf.info