Reconstructie Lijsterlaan kruising Willem de Zwijgerlaan

Tot en met 2023 wordt de Lijsterlaan vernieuwd en aangesloten op de inrichting van de omliggende straten.

De Lijsterlaan krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur (GOW30-weg). Hoe de laan wordt ingericht, is nog niet helemaal bekend. In ieder geval komen er brede fietsstroken en een smalle rijstrook. Als meer duidelijk is welke inrichtingseisen worden gesteld aan een GOW30, kunnen eventuele aanpassingen in het ontwerp van de Lijsterlaan eenvoudig worden aangebracht.

Wat wordt er aangepast

  • Het riool en de hemelwaterafvoer wordt vervangen en aangepast naar de huidige standaarden.
  • Voor alle bomen geldt: bomen met een goede conditie en een levensverwachting van nog minimaal 10 jaar blijven behouden. Voor de bomen die niet aan deze eisen voldoen, wordt een nieuwe boom geplant.
  • Het asfalt van de hele rijweg wordt vervangen.
  • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De langsparkeervakken aan de Lijsterlaan worden verbreed naar 2,5 meter.
  • De fietsenrekken bij de winkels in de Lijsterlaan worden vervangen. Zij voldoen niet aan de fietskeur. Na de reconstructie is er plaats voor het parkeren van minimaal 20 fietsen. Het bankje ter plaatse van Lijsterlaan 24 wordt vervangen.
  • De lantaarnpalen worden voor een deel vervangen en hergebruikt.
  • Het inzamelpunt voor PMD/ Glas en papier op de hoek van de Lijsterlaan en de Talingstraat blijft.

Planning

  • Oktober 2022 t/m januari 2023: Aanbestedingsfase. In deze periode mogen aannemers zich aanmelden voor de opdracht. Wij kiezen de aannemer uit op basis van de beste aanbieding met daarbij de beste prijs.
  • April 2023: Uitvoeringsfase. De werkzaamheden starten na de 20 van Alphen op 4 april 2023.

Contact

Vragen of opmerkingen, neem contact op met projectleider Remco Groeneveld via e-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl