Toekomst van de Gnephoek

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad kunnen oplossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op.

We kijken daarom of Alphen aan den Rijn zich aan de rand van de stad verder kan ontwikkelen.

Onderzoek naar wonen en verbeteren natuur 

De Gnephoek is een polderlandschap aan de noordwestkant van Alphen aan den Rijn. We onderzoeken of we daar 5.500 nieuwe woningen kunnen ontwikkelen. Ook kijken we of het verbeteren van de natuur (zoals verminderen van CO2- en stikstofuitstoot) en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan.

Uiteindelijk komt uit dit onderzoek het Masterplan Gnephoek. Gemeente, provincie, Hoogheemraadschap en de regio werken samen om tot een besluit te komen.

Besluit

De onderzoeken zijn inmiddels klaar. We spraken met verschillende overheids- en marktpartijen over deze onderzoeken. Ook gingen we in gesprek met belangenorganisaties en informeerden direct omwonenden over het proces.

Het resultaat van de onderzoeken hebben we samengevat in een plan. Dit noemen we: het Contourenplan Gnephoek. Dit plan is in een bestuurlijk overleg op 6 juli 2023 besproken. Op 28 augustus 2023 besloot het college om het concept-contourenplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Als het gemeentebestuur het Contourenplan Gnephoek vaststelt, wordt het plan vervolgens voorgelegd aan het provinciale bestuur. Alleen als de provincie ook van mening is dat de kwaliteit van de plannen goed is, geeft de provincie ruimte voor verdere ontwikkeling.

In het najaar van 2023 is hier meer duidelijkheid over.