Verbeteren bereikbaarheid Boskoop en Hazerswoude-Dorp

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop en Hazerswoude-Dorp te verbeteren, werken we mee aan projecten als Beter Bereikbaar Gouwe en N207-Zuid.

In Boskoop en Hazerswoude-Dorp vinden inwoners en bedrijven vervelend dat er te veel verkeer is. Ook zorgt de hefbrug in Boskoop voor problemen, net als het drukke kruispunt in Hazerswoude-Dorp.

Project lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp

Het college heeft op 26 januari 2021 het voorstel ‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo gaan we bijvoorbeeld een rotonde maken bij het kruispunt in .Hazerswoude-Dorp. U leest meer informatie over de Zuidewestelijke wijkontsluiting (pdf, 586kB) en de lokale maatregelen.

Project Beter Bereikbaar Gouwe

In het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt gewerkt aan:

  • een 2e oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop
  • een noord-zuid verbinding tussen de N11 en de Hoogeveenseweg
  • maatregelen om de doorvaart op de Gouwe te verbeteren

Ook gaan we kijken naar andere activiteiten binnen dit project. Bijvoorbeeld:

  • de aanleg van snelfietsroutes
  • het verder verbeteren van het openbaar vervoer.

Meer informatie over dit project leest u op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Project N207-Zuid

Het project N207-Zuid gaat over de aanleg Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en verbetermaatregelen bereikbaarheid Hazerswoude-Dorp.

Zo werken we aan:

  • het minder vaak openen van de hefbrug
  • het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op de Zijde en de hefbrug (Boskoop)
  • de mogelijkheden die de verkeersdoorstroming in Hazerswoude-Dorp verbeteren

 Meer informatie over dit project leest u op de website van Provincie Zuid-Holland.